DÁNIA - Sikeres mezőgazdaság

Dánia agrárország, területének több mint 60%-a művelt. Vetésforgóval főleg árpát zabot, cukorrépát és takarmánynövényeket termesztenek.

Az elmúlt század folyamán azonban Dánia mezőgazdaságának az állattenyésztés lett a fő erőssége. Legismertebb termékei a bacon szalonna és a vaj, amit a több mint 2 millió szarvasmarha és a mintegy 4 millió sertés szolgáltat. Az általában csak egy család által megművelt birtokok kicsik, legtöbbjük 15-30 hektáros.

A dán mezőgazdaság sikerei a szervezettségen, gépesítésen és a gazdálkodási ismeretek kiváló terjesztésén nyugszanak. Az ország iparát egy évszázada a mezőgazdaság élteti termelőeszközök iránti igényével és feldolgozásra váró terményeivel. Mivel Dánia a traktorokat, kombájnokat és fejőgépeket saját gyáraiban készítette és mérsékelt áron adta a kistermelőknek, a gépesítés költségei alacsonyak voltak, és a mezőgazdasági gépgyártás fontos, exportképes iparággá fejlődött.

A termőföld nagyon fontos nemzeti vagyon. Minden fiatal gazdának meg kell szereznie a „zöld jogosítványt”, ami nélkül nem lehet saját földje.

A kisbirtokos védelmet élvez a városi befektetőkkel szemben: 5 ha-nál nagyobb földje csak annak lehet, akinek főfoglalkozása a mezőgazdasági termelés.

Vidéki területeken a nyaralók építését is szigorúan korlátozzák.